BOGDANA TIRNANIĆA (bivša VATROSLAVA LISINSKOG) br. 3, Beograd – Palilula